E O ALUMNADO BIBLIOTECARIO ORGANIZA OS MATERIAIS...


... da Biblioteca Creativa. 

Co novo espazo cambiará o concepto bibliotecario. Xunto ós libros, os materiais manipulativos e creativos cobrarán relevancia. Por iso, o noso alumnado bibliotecario estivo a limpar e organizar os modelos anatómicos almacenados en distintos lugares da escola e que, agora, terán o seu lugar na Biblioteca.

Comentarios