THE FIRST VOYAGE AROUND THE WORLD


The 6th grade contribution. 

Presentamos este vídeo do alumnado de 6º curso de Primaria. É a contribución da Aula de Inglés ó PDI deste curso. Comentarios