A RESPONSABILIDADE DE SER BIBLIOTECARIAS


Algo debemos sementar ben! 

Entre os numerosos voluntarios bibliotecarios temos aquí a tres rapazas de 6º de Primaria: Candela C., Candela M. e Sabela. Ademais das quendas que lles corresponden, ofrecéronse voluntarias para estar todos os recreos na Biblioteca. A eles encomendámoslles a tarefa de, entre as novidades en empréstito, escoller as que lles gustaría para a nosa Biblioteca.

Mágoa non ter gravado as súas conversas: que profesionalidade! Toman as súas decisións pensando na idade do alumnado ó que van dirixidos os documentos, analizan o tipo de letra, a ilustración, len as sinopses da contracuberta... Un luxo de voluntarias!


E vendo e escoitando, só nos queda sentir unha dobre fachenda: por poder contar cun alumnado tan entregado, e por ter entre o equipo de Biblioteca un profesorado que conseguiu transmiterlles este amor polos libros e a lectura.


Grazas, rapazas!

Comentarios