EDUCANDO NO MONTE, DENDE CATIVOS


Unha fermosa iniciativa intercentros. 

Despois dos devastadores incendios do ano pasado, agromou entre varias bibliotecas escolares de Vigo a necesidade de dar unha resposta educativa a este acontecemento terrible. A nosa compañeira e amiga Mónica Otero, do CEIP Escultor Acuña, foi a soñadora que conqueriu agruparnos arredor deste proxecto común a oito centros educativos, ós que se uniu o alumnado e profesorado do IES de Valadares como guías e reporteiros:

  • CEIP Escultor Acuña
  • CEIP Candeán - Igrexa
  • CEIP Eduardo Pondal
  • CEIP O Pombal
  • CEIP Tintureira - A Paz
  • CEIP Josefa Alonso (Matamá)
  • CEIP Sobreira - Valadares
  • CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao (Navia)
Este foi un longo camiño no que partipou toda a comunidade educativa, e no que as bibliotecas escolares tiveron un papel senlleiro, propoñendo investigar proxectos documentais durante o curso pasado ou durante o actual. 

O proceso seguido na nosa escola foi o seguinte: 
Na nosa escola, o traballo a prol do monte continúa. Esperemos tamén que estas colaboracións teñan continuidade no tempo. 

Polo intre, moitas grazas a todos os que teñen colaborado para que esta primeira etapa do noso proxecto resultara tan entusiasmante e fermosa. 

Comentarios