SEGUIMOS TRABALLANDO COA OPACMEIGA

 

En 5º B de Primaria. 

Aproveitando que o alumnado de 5º B emprega os ordenadores edixgal, estes días estamos a traballar o manexo da opacmeiga con eles. 

Dentro de nada, xa comezarán a facer os seus empréstitos a demanda. Comentarios