APRENDENDO A INVESTIGAR

Na clase de TICS.

O alumnado de 6º curso de Primaria está aproveitando este curso non só para mellorar as súas habilidades tecnolóxicas, senón tamén para buscar información na internet, adaptala ás súas palabras e propósitos de cara a unha exposición oral e acompañala cunha presentación axeitada. 

Nestas imaxes vémolos en pleno proceso de traballo. Agora só quedan os resultados, que seguro que serán magníficos!

Comentarios